Projecte Ernst Bloch "espai per a la utopia"
de Francesc Abad

KRISIS & UTOPIA