inici  

Martí Peran

-Vídeo CAT / Subtítols FR
-Transcripció.PDF DE CAT ES FR
-Biografia DE CAT ES

Entrevista amb Martí Peran (Historiador i crític d’art, UB, Barcelona) / Gespräch mit Martí Peran (Historiker und Kunstkritiker, Universitat de Barcelona)/ Entrevista con Martí Peran (Historiador y crítico de arte, UB, Barcelona).

L’entrevista es va realitzar al juny del 2010 al pati de la Facultat de Belles Arts, Barcelona. / Das Gespräch fand im Juni 2010 im Hof der Facultat de Belles Arts, Barcelona, statt.

En el capitalisme tardà, la potència estètica ha de ser la pedrera de la creació de subjectivitat.
Im Spätkapitalismus muss das ästhetische Vermögen der Steinbruch zur Herstellung von Subjektivität sein.
En el capitalismo tardío, la potencia estética tiene que ser la cantera de la creación de subjetividad.

Entrevista / Interviews / Entrevista