inici  

Felix Kubin

-Vídeo DE
-Transcripció DE CAT ES FR
-Biografia DE CAT ES

 

Enttrevista amb Felix Kubin (Compositor i artista multimèdia, Hamburg) / Gespräch mit Felix Kubin (Komponist und Multimediakünstler, Hamburg)/ Entrevista con Felix Kubin (Compositor y artista multimedia, Hamburgo).

L’entrevista es va realitzar al febrer del 2010 al Goethe-Institut Barcelona. / Das Gespräch fand im Februar 2010 im Goethe-Institut Barcelona statt.

Angesichts der aktuellen Sehnsucht nach Utopie: Zukunftsmodelle in der Vergangenheit suchen.
En vista de l’actual enyor de la utopia: buscar els models del futur en el passat.
Cara a la actual añoranza de la utopía: buscar modelos del futuro en el pasado.

Entrevista / Interviews / Entrevista