inici  

Estudiants de la Fachhochschule Düsseldorf

-Vídeo DE
-Transcripció.PDF DE CAT ES FR
-Biografia DE CAT ES

Estudiants de la Fachhochschule Düsseldorf. (Seminari sobre Ernst Bloch, El principi esperança. Docent: Hans Ernst Schiller)/ Estudiantes de la Fachhochschule Düsseldorf. (Seminario sobre Ernst Bloch, El principio esperanza. Docente: Hans-Ernst Schiller.) / Studenten der Fachhochschule Düsseldorf. (Seminar über Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Dozent: Hans Ernst Schiller)

Al llarg dels mesos gener i febrer del 2010 els/les estudiants varen filmar els seus debats, càmera: Markus Aßmus. /Während der Monate Januar und Februar 2010 filmten die Studenten und Studentinnen ihre Debatten, Kamera: Markus Aßmus.

Ist Hoffnung ein „überschreitender Affekt“? Zielt Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung?
És l’esperança un “afecte transgressor”? L’esperança pot conduir a canvis socials?
¿Es la esperanza un “afecto transgresor”? ¿La esperanza puede conducir a cambios sociales?.

Entrevista / Interviews / Entrevista